Milline järgmistest väidetest on tõene?

def suurim_korrutis(lst1, lst2):
  suurimad = (0, 0)
  for el1 in lst1:
    for el2 in lst2:
      if el1 * el2 > suurimad[0] * suurimad[1]:
        suurimad = (el1, el2)
  return suurimad

suurim_korrutis((-2, 5, 4), (3, 6)) ei tööta, sest funktsiooni argumendid peavad olema järjendid, aga mitte ennikud
suurim_korrutis((-2, 5, 4), (3, 6)) ei tööta, sest funktsiooni argumendid peavad olema võrdse pikkusega
suurim_korrutis((-2, 5, 4), (3, 6)) ei tööta, sest esimese argumendi üks element on negatiivne
suurim_korrutis((-2, 5, 4), (3, 6)) väärtus on 30, sest 5 * 6 annab suurima korrutise
suurim_korrutis((-2, 5, 4), (3, 6)) väärtus on (5, 6), sest 5 * 6 annab suurima korrutise