Mida väljastab järgnev koodilõik?

def süt(a, b):
  if b == 0:
    return a
  else:
    return süt(b, a % b)
print(süt(20, 12))

4
8
20
Muu arv.
Veateade, rekursiooni baasini ei jõuta kunagi.