Mis on 3x3 maatriksi kõrvaldiagonaalil olevate elementide indeksid? Tähistame indeksipaare (i, j), kus i on reaindeks ja j veeruindeks.
(0, 2), (1, 1), (2, 0)
(0, 0), (1, 1), (2, 2)
(0, 2), (1, 2), (2, 2)