Kui teame, et kahemõõtmeline järjend A on maatriks, siis mis avaldise väärtuseks on kindlasti True?
Kui A sisaldab vähemalt 1 elementi, siis len(A[0]) == len(A[1])
Kui A sisaldab vähemalt 1 elementi, siis len(A) == len[A[0]]
Kui A sisaldab vähemalt 2 elementi, siis len(A[0]) == len(A[1])