Kuidas tuleks muuta järgmist tekstifaili, et eelnev programm annaks veateate?

1 4 5
3 6 8
2 4 8
10 5 0

Lisada ühele reale üks element juurde.
Kustutada kogu sisu ning käivitada programm tühja failiga.
Lisada kahe rea vahele tühi rida.
Muuta vähemalt üks arv sõnaks/täheks.
Tekstifaili muutmine ei saa põhjustada programmi töös vigu.