Olgu failis andmed.txt samad andmed nagu eelnevas näites. Mis ilmub sellise programmi käivitamisel ekraanile?

fail = open("andmed.txt", encoding="UTF-8")
read = []
for rida in fail:
  read.append(rida)
fail.close()

print(read)

['1 4 5 \n', '3 6 8 \n', '2 4 8 \n', '10 5 0 \n']
['1 4 5', '3 6 8', '2 4 8', '10 5 0']
['145\n', '368\n', '248\n', '1050\n']
[[1, 4, 5], [3, 6, 8], [2, 4, 8], [10, 5, 0]]
Veateade