Millises järjekorras tuleb panna sisemine ja välimine for-tsükkel, et saaksime kätte veerud?

tabel = [[3, 2, 5], [9, 5, 1], [4, 5, 2]]

1)...
  2)...
    print(tabel[rida][veerg])
  print()

1) for veerg in range(len(tabel[0])):, 2) for rida in range(len(tabel)):
1) for rida in range(len(tabel)):, 2) for veerg in range(len(tabel[0])):
Mingis muus järjekorras.
Nende tsüklitega ei ole võimalik veergudele ligi pääseda.