Millega tuleks asendada rida if i == j:, et peadiagonaali asemel täidetaks nii pea- kui kõrvaldiagonaal etteantud elemendiga?

def loo_diagonaalmaatriks(jark, sisu):
  maatriks = []
  for i in range(jark):    # välimine tsükkel tekitab ridu
    rida = []
    for j in range(jark):  # sisemine hoolitseb veergude eest
      if i == j:           # tegemist on peadiagonaali elemendiga
        rida.append(sisu)
      else:
        rida.append(0)
    maatriks.append(rida)
  return maatriks

if i == j or i == jark - j:
if i == j or i == jark - 1:
if i == j or i == jark - j - 1:
Ükski eelnev variant ei ole õige.