Mida teeb antud funktsioon?

def fun(tabel, rea_indeks):
  loendaja = 0
  for el in tabel[rea_indeks]:
    if el > 0:
      loendaja += 1
  return loendaja

Tagastab positiivsete arvu antud indeksiga veerus.
Tagastab positiivsete arvu tabelis.
Tagastab positiivsete arvu antud indeksiga reas.
Tagastab midagi muud.