Mida teeb antud programm?

tabel = [[1, -43, 5, 3, 7], [-4, 6, 7, 2, 3], [5, 6, -7, -1, 4]]
lst = []

for i in range(len(tabel)):
  loendaja = 0
  for j in range(len(tabel[i])):
    if tabel[i][j] % 2 == 0:
      loendaja += 1
  if loendaja >= 2:
    lst += [i]

print(lst)

Väljastab järjendi tabeli sisemiste järjendite indeksitest, milles on vähemalt 2 paarisarvu.
Väljastab järjendi kõikidest tabelis asuvatest paarisarvudest.
Väljastab paarisarvude koguarvu.
Midagi muud.