Mida teeb antud programm?

tabel = [[1, -4, 5, 3, 7], [-4, 6, 7, 2, 3], [5, 6, -7, -1, 4]]
a = 0

for i in range(len(tabel)):
  for j in range(len(tabel[i])):
    if i == 1 and tabel[i][j] < 5:
      a += 1
print(a)

Loeb, mitu arvu on teises reas väiksemad kui 5.
Loeb, mitu arvu on esimeses reas väiksemad kui 5.
Liidab kokku kõik teises reas olevad arvud, mis on väiksemad kui 5.
Annab veateate.