Mis arvud korrutab antud programm?

a = [1, 6, 3, 2, 1, 8, 3, 2]
korrutis = 1
for i in range(0, len(a), 2):
  korrutis *= a[i]
print(korrutis)

1, 3, 1, 3
1, 6, 3
Kõik järjendis olevad arvud.
Mingid muud.