Mida teeb antud programm?

b = [1, 9, 1, 8]
korrutis = 1
for i in range(len(b)):
  korrutis *= i
print(korrutis)

Leiab järjendi b kõigi elementide korrutise.
Leiab kõikide i väärtuste korrutise.
Annab veateate.