Mis tüüpi elemendid väljastatakse ekraanile?

lst = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
for el in lst:
  print(el)

Järjendid/listid
Täisarvud
Ujukomaarvud
Midagi muud