MTAT.03.253 Tekstitöötlus (OpenOffice, Libreoffice), 2 EAP

Text Processing

 • Valik- või vabaainena kõigile huvilistele
 • Veebipõhine õpe 24.-38.õppenädal
 • Juhendaja Tiina Lasn
 • Küsimused: tiina.lasn at ut dot ee

Õppematerjalid, ülesanded ja testid on keskkonnas http://moodle.ut.ee

Kursuse lõpetamisel oskab õppija

 • Koostada erinevat tüüpi dokumente, neid korrigeerida ja salvestada eri failivormingutes.
 • Kasutada tekstitoimeti abiteavet.
 • Vormindada sümboleid, lõike või kogu dokumenti kasutades olemasolevaid laade.
 • Kasutada teksti joondamist, lõigu taandeid, vahesid ja reasammu.
 • Vormistada teksti kasutades loendeid, piirjooni ja varjustust, joonlauda ja tabelduskohti, paigutamist veergudesse.
 • Lisada dokumenti päist ja jalust, tabelit, pilti ja joonist.
 • Kasutada valemitoimetit ja joonistamisvahendeid.
 • Lisada objektile pealdist ja koostada loendit, koostada sisukorda ja aineloendit (registrit).
 • Lisada kommentaari.
 • Ette valmistada dokumenti kirjakoostetoimingute jaoks.
 • Kasutada õigekirjakontrolli
 • Kohandada dokumendi lehesätteid enne dokumendi lõplikku printimist.

Hindamine: Arvestus = kõigi kohustuslike tööde korrektne esitamine

Tekstitoimetamist saab õppida ka täiendkoolituse ainena (soovikiri saata kursuse juhendajale)

Sidebar
Page edit