Kuidas kasutada erinevaid sotsiaalmeedia vahendeid klassitunnis

Tunnis on võimalik kasutada MSN-i, Facebooki ja ka YouTube. Kirjutan järgnevalt lahti minu visiooni sellest:

 • MSN
  • Arvutitunnis saab lasta õpilastel teha meeskonnatööd läbi MSN-i (eeldan, et kõigil on olemas kasutaja ).
  • Lisaks saab MSN-i kaudu lasta ka õpilastel vastata õpetaja esitatud küsimustele nii, et kaasõpilased vastuseid ei näe (eeldan, et ka õpetajal on MSNi kasutaja). Oletame, et arvutitunnis tuleb õpilastel mingile küsimusele vastus internetist leida ja esimene vastaja saab hinde. Kes esimesena õpetajale vastuse kirjutab ongi ülesande lahendanud.
 • Facebook
  • Usun, et kõik, kes te antud keskkonda kasutate, olete näinud tohutult kirjavigu. Eesti keele tunnis saaks õpetaja näidata keeleliselt ebakorrektseid süsteemivigu ja lasta õpilastel vigu otsida.
  • Teiseks saab Facebookis teha ka klassidele gruppe, kus õpilased saavad koduseid ülesandeid lahendades oma küsimused üles kirjutada ja kaasõpilased või õpetaja saab anda vihjeid edasiseks lahendamiseks.
 • YouTube
  • Pea igaks tunniks on võimalik leida keskkonnast näidismaterjali. Kas või meil kursuse raames näidatud videod, kus käsitleti Paint’i, žongleerimist ja palju muudki. Matemaatika tunni raames saab näidata videoid jooniste tegemiseks. Muusika tunnis saab lasta laule, mida õpilased õppima hakkavad.
  • Arvuti tunnis võib anda õpilastele ülesande video luua ja siis see YouTube üles panna. Õpivad kasutama nii keskkonda kui ka videokaamerat.

Mida tuleb meeles pidada, kui tuua kooli Facebook, YouTube, MSN?

Kui õpetaja hakkab niinimetatud sõbraks oma õpilastega või nende vanematega tuleks meeles pidada, mida ta seal avalikustab. Siinkohal pean silmas pilte, mis ei ole mõeldud oma õpilaste silmadele. Ühesõnaga, peaks jääma viisakaks ja konservatiivseks.

Mari-Liis Soomets
Sidebar
Page edit