Google Docs Drawing vs Scriblink

Tunniks vajalik: soovitavalt igale ühele sülearvuti.

Eesmärgid: tutvuda kahe keskkonnaga, võimlemine. Töö käigus valmib reklaam.

Töö kahes grupis. Ühel grupil reklaamplakati koostamiseks Google Docs Drawing https://docs.google.com/ teisel Sriblink http://scriblink.com/. Koostame järgmise nädala esinejatele lühikese, lihtsa ja lööva reklaami, kasutades kahte erinevat koostöö keskkonda, fotoaparaate ja meie endi võimlemisoskust.

Alustame hommikuvõimlemisega, eeskujuks on järgmine video: http://www.youtube.com/watch?v=8VyfmtOlgRg
Kujundame sellised tähed, mida saab kasutada reklaamil. 5 minutit kujunduse mõtlemiseks, st teksti mõtlemiseks. Üks grupiliige teeb igast tähest foto, ülejäänud võimlevad tähti (olenevalt kohalolijate arvust üks liige aitab tähtede kujundust, vormistust).

Fotosid kasutades püüame koostöökeskkonnas kujundada reklaami. Selleks jagab üks grupiliige oma töö teiste grupiliikmetega. Jälgime ka, kuidas on võimalik korraga joonistada ning mis sellest välja tuleb.

Reklaamid saavad järgmise korra esinejad oma teema tutvustuse juurde üles panna.

Tunnitööd yoga Robot

Tagasiside

Sidebar
Page edit