Ülesanne praktikumis

Olete ehitajana peatöövõtja rollis. Teie käsutusse on antud krunt Tallinna äärelinnas ning kohalik omavalitsus tellib teilt spordikompleksi arenduse koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Leping tellijaga saab allkirjastatud 1. oktoobril 2009, alates sellest hetkest võite projektiga alustada. Projekt peab olema valmis 1. aprill 2011 (kokku aega 1,5 aastat / 18 kuud). Hilinemisel ootavad ees hiiglaslikud lepingutrahvid.

Teie enda firma palgal on üldehitustööde meeskond, keda ehitustöödeks kasutada on tunduvalt odavam, kui palgatad allhankijaid. Samas kõigi vajalike üldehitustööde teostamiseks kuluks oma firma meeskonna üksi ilmselt vähemalt 2,5 aastat.

Välitööde tegemine on talveperioodil raskendatud, seega võib arvestada u. 1.6 kordse ressursikuluga kuudel detsember-veebruar, ja 1.3 kordse kuluga oktoober-november ja märts-aprill.

Avaliku hanke kord nõuab avalikku ideekonkurssi projekteerija leidmiseks (konkurssile esitatakse eskiisid, mille põhjal lõpp-projekti loomine võtab aega 2-3 kuud). Konkurssile eskiiside esitamiseks peab olema aega vähemalt 1 kuu. Detailplaneeringu kinnitamine võtab samuti u. 1 kuu, aga seda saab teha juba eskiisi põhjal.

Ehitama ei tohi hakata enne ehitusloa saamist. Ehitusloa taotlemiseks on tarvis kompleksi lõpp-projekti; selle menetlemine võtab aega u. 1 kuu.

Kogu krunt on kaetud puudega ja selle keskel asub suur tiik. Krundi ettevalmistustööde tegemiseks pole mingeid erilube vaja.

Spordisaalide spetsiifiliste konstruktsioonide paigaldamise (väljakukatted, korvapallikorvid jne) juhtimiseks peavad teie ehitusmeeskonna kaks juhtivtöötajat läbima 2 kuud kestva koolituse Rootsis. Juhtide puudumisel saab ülejäänud meeskond teha vaid lihtsamaid töid (nt. mitte kompleksi "karbi" püstipanemist).

Kompleksi ehitamise hulka kuuluvad vähemalt järgmist liiki tööd:

  • Algse karbi püstipanek (betooni- ja üldehitustööd, müüriladumine).
  • Torutööd
  • Elektritööd
  • Siseviimistlustööd

Ka spordikeskuse sisustuse väljavalimine, hankimine ja paigaldamine kuulub teie kompetentsi.

Teie ülesandeks on:

  1. Koostada nimekiri kõigiks projekti edukaks täitmiseks vajalikest tegevustest (kasutada kõiki ülesande püstituses sisse toodud tegevusi ning tuvastada ise uusi!)
  2. Igale tegevusele lisada mingi aeg, mis selle sooritamiseks kuluda võiks (juhul kui see tuleneb ülesande tekstist, siis kasutada sealseid andmeid).
  3. Tuvastada tegevuste vahelised sõltuvused.
  4. Luua work breakdown structure diagramm.
  5. Luua PERT'i diagramm, tuvastada sellelt kriitilised teed.
  6. Koostada Gantti diagramm.
edit