Praktikumid

Tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Igal rühmal on kindel juhendaja ning iganädalane praktikumi aeg.

Praktikumid toimuvad kahenädalastes tsüklides, mille jooksul peavad tudengid lahedama vastava ülesande. Lahendust tuleb esitada vastava tsükli lõpus. Paaris nädalatel tutvustatakse praktikumis uut ülesannet, paaritutel nädalatel toimub eelmise ülesande hindamine ja saab küsida küsimusi uue ülesanda kohta (toimub konsultatsioon).

Kava:

 • Nädal 2 - Meeskondade moodustamine. Praktikumi 1 tutvustus.
 • Nädal 3 - Praktikumi 1 konsultatsioon.
 • Nädal 4 - Praktikumi 1 tähtaeg. Praktikumi 2 tutvustus.
 • Nädal 5 - Praktikumi 1 kaitsmine. Praktikumi 2 konsultatsioon.
 • Nädal 6 - Praktikumi 2 tähtaeg. Praktikumi 3 tutvustus.
 • Nädal 7 - Praktikumi 2 kaitsmine. Praktikumi 3 konsultatsioon.
 • Nädal 8 - Praktikumi 3 tähtaeg. Praktikumi 4 tutvustus.
 • Nädal 9 - Praktikumi 3 kaitsmine. Praktikumi 4 konsultatsioon.
 • Nädal 10 - Praktikumi 4 tähtaeg. Praktikumi 5 tutvustus.
 • Nädal 11 - Praktikumi 4 kaitsmine. Praktikumi 5 konsultatsioon.
 • Nädal 12 - Praktikumi 5 tähtaeg. Praktikumi 6 tutvustus.
 • Nädal 13 - Praktikumi 5 kaitsmine. Praktikumi 6 konsultatsioon.
 • Nädal 14 - Praktikumi 6 tähtaeg. Praktikumi 7 tutvustus.
 • Nädal 15 - Praktikumi 6 kaitsmine. Praktikumi 7 konsultatsioon.
 • Nädal 16 - Praktikumi 7 kaitsmine. Seitsmenda praktikumi tähtaeg on varem: lahendus esitada hiljemalt 15. nädala laupäeva õhtul!

Hindamisel peab ülesande lahendust kaitsma juhuslikult valitud meeskonnaliige. Lahenduse hinnet määratakse valemiga L*S, kus L on lahenduse korrektsus ning S \in [0,5..1] on valitud rühma liikme selgituste adekvaatsus. Selle valemi eesmärk on tagada, et kõik rühma liikmed teevad tööd. S=1 peaks olema lihtne saada, kui inimene saab aru kuidas lahendus töötab. Kõik meeskonnaliikmed saavad lahenduse eest võrdse hinde. Praktikumi ülesande lahenduse esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:

 • kuni 1 päev - 10%
 • kuni 1 nädal - 50%
 • muidu - 100%

Iga rühm peab lahendama kõik ülesanded iseseisvalt!

Teemad

 1. Sissejuhatus, realiseerimine (09.09 - 19.09)
 2. Projektijuhtimine (23.09 - 03.10)
 3. Analüüs (07.10 - 17.10)
 4. Realiseerimine, raamistikud (21.10 - 31.10)
 5. TDD ja Refactoring (04.11 - 14.11)
 6. Projekteerimine (18.11 - 28.11)
 7. Mustrid (02.12 - 19.12)

Praktikumiajad

Arvutipraktikumid toimuvad MS Windowsi klassis Liivi 2-203.

 1. Esmaspäev 10:15 juhendaja Tanel Käär
 2. Teisipäev 12:15 juhendaja Sander Sõnajalg
 3. Kolmapäev 12:15 juhendaja Reina Käärik
 4. Neljapäev 14:15 juhendaja Oskar Gross

Tudengite rühmad

Rühma valik tuleb määrata õppeinfosüsteemis .

edit