MTAT.08.008 Süsteemihaldus (3 AP)

Loengud - Marti Taremaa

E 16-18, L405

Praktikumid (arvutiklass 123) - Marti Taremaa, Markko Merzin

T 14-16
K 14-16
N 14-16
R 14-16


Kursuse eesmärgiks on anda kuulajatele alusteadmised arvutisüsteemide haldamisest, tehes seda platvormisõltumatust vaatepunktist. Loengus keskendutakse arvutisüsteemidele ja nende haldamisega seotud mõistetele, käsitletakse süsteemihalduse baasressursse, sh. salvesteid ja tarkvara, samuti süsteemihalduse põhiprotsesse: planeerimine, riskihaldus, testimine, juurutamine, hooldus, seire, kasutajatugi, probleemilahendus. Praktikumides seatakse üles levinud funktsioone (postiserver,veebiserver,failiserver,seiresüsteem) täitev server, kasutatakse Linux operatsioonisüsteemi.

Sidebar
Page edit