Tools/code etc.

Tere,

Tegin lihtsa veebirakenduse: http://emu.at.mt.ut.ee/u/vilo/Algorithmics/graph_traversal.cgi

Millega saab genereerida graafe, katsetada nende läbimist DFS, BFS, random järjekorras;

Ning lisaks ka genereerida SWOG jaoks koodi millega visualiseerida nii loodud graafi kui ka selle peal BFS/DFS/random läbimise järjekorda/puud.

Seda saab ka sundida käituma alati ühtmoodi andes ette juhsuliku numbri generaatorile väärtuse. Nii saate osundada vigadele või lihtsalt mingile konkreetselt huvitavale juhule...

http://emu.at.mt.ut.ee/u/vilo/Algorithmics/graph_traversal.cgi?seed=12345&V=100&E=600&near=10&left=2&no-loops=+No-loops&SWOG=ON&radius=400&width=0.6&ORDER=RANDOM&.submit=Submit+Query&.cgifields=print-graph&.cgifields=undirected&.cgifields=ORDER&.cgifields=no-loops&.cgifields=tree&.cgifields=SWOG&.cgifields=list

Saate vajadusel genereerida endale rohkem või lihtsamaid graafe ning katsetada/võrrelda.

-Jaak

Ps. Kogu kood on ühes ainsas perli failis, mis on alla 200 rea:

vilo@muhu:~/Algorithmics$ wc graph_traversal.cgi

 197  852 5381 graph_traversal.cgi

vilo@muhu:~/Algorithmics$

edit