Retsensioon tööle "Mida pakub Web 3.0"

Referaat jälgib etteantud struktuuri: olemas on kõik nõutud osad, sealhulgas ka sihtrühma määrang ning kasutatud allikate loetelu. Samuti on rõõm lugeda kirjutist, mis on loogiliselt struktureeritud ja kirja pandud.

Probleemi püstitusest on veidi valesti aru saadud. Oleks oodanud selles lõigus põhjendust, miks üldse Web 3.0 on sedavõrd oluline teema, et seda kajastada. Selle asemel alahinnatakse lugejat ning leitakse põhjuseid, miks ta pole kursis sellega, mida Web 3.0 pakub.

Inimeste harimine on tänuväärt ettevõtmine, kuid kunagi ei või teada, et mõni vastava ala spetsialist või õppejõud kirjutist lugema ei hakka. Enamgi veel, kui arvestada sihtrühma määratlust, siis julgen väita, et IT-spetsialistid on need, kes "tahavad Interneti maastikul toimuvaga end kursis hoida" ja "soovivad valmistuda selleks, mida tulevik toob". Niisuguste fraasidega peletab osad lugejatest eemale!

Olles üks neist lugejatest, kes jätkas lugemist ka pärast järsku algust, võin tõdeda, et tekst oli hästi lõikudesse liigendatud ning ka üllatavalt hea sõnastusega. Nähtavasti autor orienteerub teemas hästi ning oskab olulist ka teistele edasi anda. Eriti meeldejäävalt oli edasi antud semantilise veebi olemus ja toimimine. Isiklikult pean referaati silmaringi avardavaks kasulikuks lugemisvaraks.

Plagiaadi tunnuseid ei leidnud. Siiski tahaks natuke norida viitamise kallal. Seda tuleks siiski teha, sest muidu pole lugeja jaoks enam sisulist vahet kasutatud ja soovitatava kirjanduse vahel.

Aitäh mõnusa lugemisvara eest!

Peeter Jürviste

edit