Reeglid

 • Loengud - 2 korda nädalas.
 • Praktikumid - tudengid jagunevad 4-liikmelistesse meeskondadesse, ning peavad rühmatööna sooritama 7 ülesannet. Iga ülesande lahendus annab meeskonnaliikmetele võrdselt (maksimaalselt 10) punkti.
 • Eriülesanded - õppejõud pakuvad välja ning reklaamivad oma loenguga eriülesannete teemad, ülesanne tuleb kaitsta teema pakkunud lektori ees. Kokkuleppel lektoriga võib olla ka enda valitud teema. Eriülesande eest saab maksimaalselt 15 punkti.
 • Vahe-eksam - kirjalik, 1.5 tundi. Toimub 17. oktoober.
 • Eksam - kirjalik, 4 tundi. Eksami eest saab maksimaalselt 35 punkti. Aine läbimiseks peab saama minimaalselt 15 punkti.
 • Punktid:
  • Praktikumid: 7 * 10 = 70p
  • Referaat: 15p
  • Vahe-eksam: 15p
  • Eksam: 35p
  • Kokku: 135p
 • Hindamine:
  • A - 91 .. 135
  • B - 81 .. 90
  • C - 71 .. 80
  • D - 61 .. 70
  • E - 51 .. 60
  • F - 0 .. 50
 • Hilinemine - praktikumi ülesande lahenduse või referaadi esitamise tähtaja ületamisel võetakse maha:
  • kuni 1 päev - 10%
  • kuni 1 nädal - 25%
  • kuni 2 nädalat - 50%
  • muidu - 100%
 • Eelmise aasta tulemustest lähevad arvesse referaadi ja praktikumide tulemused. Kuid vastutavad lektorid soovitavad tungivalt parema hinde saamiseks praktikumid uuesti läbi teha.
edit