Radiaal-baas võrgud

Teemad

  • Regulariseerimise teooria ja ebakorrektselt püstitatud ülesanded (ill-posed problems)
  • Radiaalbaas võrgud ja üldistatud radiaalbaasvõrgud
  • Muud vaated radiaalbaasvõrkudele (Tuumaregressioon, parzen-rosenblatt density estimator)

Kirjandus

  • Haykin. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Peatükk 5.
  • V. Kecman. Learning and Soft-Computing. Peatükk 5.

Märkused

  • Regulariseerimisteooria osa võib osutuda matemaatiliselt raskeks. Keerulisematele küsimustele oskab (ma arvan, KT) kõige paremini vastata Peeter Oja.
Edit: header| contents| footer| sidebar