Praktikum 4: SNNS, Mitmekihiline Pertseptron

SNNS tutorial: siin

Praktikum koosneb mitmekihilise pertseptroni rakendamise ülesannetest. Kasutatud tarkvara on SNNS. Alguseks näidisena lahendatakse XOR'i ülesannet. Järgneb reaalne ülesanne - dialoogi aktide tuvastamine.

Kodutöö Failid mush_train.pat ja mush_test.pat. Andmed on võetud UCI masinõppimise andmebaaside repositooriumist, andmete kirjeldust leiab siit. Ülesanne on klassifitseerida seeneid söödavateks ja mürgisteks nende visuaalsete karakteristikute abil.

Edit: header| contents| footer| sidebar