Kooli Tarkvara MTAT.03.029

Õpijuhis

 • Loengud/seminarid: Reedel 08:15, Liivi 2-402
 • Õppejõud: Anne Villems, Taavi Duvin
 • Küsimused: Anne.Villems at ut dot ee, Taavi.Duvin at ut dot ee

Üldised tõekspidamised:

 1. Aine tegevus jaguneb kolmeks: a)klassikalised loengud vajalikel teemadel (5), b) üliõpilaste poolt läbi viidud tunnid seminarivormis (8), c) läbivad ülesanded (1-2 inimese rühmas).
 2. Teemad loenguteks:
  • Praktiline aktiivõppe tund
  • Klassifikatsioon: kuidas ja miks üldse tarkvara saab õppeprotsessis kasutada
  • Tunni planeerimine
  • Aktiivõpe, õuesõpe, projektõpe...
  • Tagasiside meetodid
 3. Üliõpilase poolt läbiviidav seminar peaks olema selline, et ta näeb välja tunnina, kus kasutatakse mingit tarkvara, mingit vahvat aktiivõppe metoodikat, mingit õpitulemuste kontrolli meetodit ja mingit õppijate tagasiside meetodit. Seminari juhivad osalejad, mitte õppejõud (loe: mitte Anne ja Taavi).
 4. Seminar peaks olema 2*(30-40) minutit tihedat tegevust osavõtjaile. Teemad peavad olema erinevad. Üks on põhiõpetaja, teine nn. abiõpetaja (rollid vahetuvad).
 5. Iga tunni tagasiside organiseeritakse tunni andja poolt, valides vastavad meetodid ise (Ühes loengud antakse ülevaate tagasiside meetoditest ja valida võib meie nimekirjast või ise juurde leiutada või otsida). See tagasiside, mida kõik osalejad (ka õppejõud) annavad, ei tohi võtta rohkem kui ca 5 min, aga peale selle peaks olema ka süvaanalüüs (kodutööna), mida teevad 2 inimest, nn. retsensenti, kes valitakse seminari läbiviinud tudengite poolt (vabalt valitaval meetodil).
 6. Iga tunni jaoks tuleb Internetti üles panna materjalid, mida peab olema nii palju, et nende põhjal suvaline teine inimene saaks sama tunni läbi viia. Lisaks tuleb koostada nn. alternatiivne asendusülesanne puudujatele (selle täitmine peaks võtma rohkem aega, kui 30-40 min.)

Eelmiste aastate tudengid on teile jätnud terve leheküljetäie soovitusi Kogumik "Tips for next students".

Aine läbimise tingimused:

 1. Loengutel/seminaridel osalemine - puudumise korral teha vastav kodutöö.
 2. Teha koos kaaslasega 2 tundi, kus üks on "õpetaja" ja teine "abiõpetaja".
 3. Anda teistele tagasisidet. Kui kohal pole - tuleb teha intervjuu kahe kohalolijaga, lugeda läbi tundide materjalid ja kirjutada pikalt oma muljetest.
 4. Kõigil on läbiv ülesanne sooritatud (võib olla ka paari peale).
Sidebar
Page edit