MTAT.03.252 Tekstitöötlus (MS Word), 2 EAP

Text Processing (MS Word)

Valik- või vabaainena kõigile huvilistele

Veebipõhine õpe 3.-16.õppenädal

Juhendaja Tiina Lasn

Küsimused: tiina.lasn at ut dot ee

Õppematerjalid, ülesanded ja testid on keskkonnas http://moodle.ut.ee.

Kursuse lõpetamisel oskate

 • Koostada erinevat tüüpi dokumente, neid korrigeerida ja salvestada eri failivormingutes.
 • Kasutada tekstitoimeti abiteavet.
 • Vormindada sümboleid, lõike või kogu dokumenti kasutades olemasolevaid laade.
 • Kasutada teksti joondamist, lõigu taandeid, vahesid ja reasammu.
 • Vormistada teksti kasutades loendeid, piirjooni ja varjustust, joonlauda ja tabelduskohti, paigutamist veergudesse.
 • Lisada dokumenti päist ja jalust, tabelit, pilti ja joonist.
 • Kasutada valemitoimetit ja joonistamisvahendeid.
 • Koostada sisukorda ja aineloendit (registrit).
 • Lisada kommentaari.
 • Ette valmistada dokumenti kirjakoostetoimingute jaoks.
 • Kasutada õigekirjakontrolli
 • Kohandada dokumendi lehesätteid enne dokumendi lõplikku printimist.

Hindamine: Arvestus = kõigi kohustuslike tööde korrektne esitamine

Sidebar
Page edit