Operatsioonisüsteemid

 • Kood: MTAT.08.006
 • Maht: 3 EAP
 • Hindamisvorm: Eksam
 • Õppejõud: Kersti Taurus (Kersti.Taurus at ut dot ee)
 • Loengud: reedeti 12.15-13.45 J.Liivi 2 111 (1-10 õppenädalal)
 • Praktikumid: Vt praktikumide leheküljelt.
 • Eksam: 5. nov 12-14
 • Eksam: 6. jan 12 -14
 • Järeleksam: 25. jan 12-14

Eksamihinde kujunemine:

 1. kodused tööd 10-20p;
 2. praktikumid (praktikumides on arvestustöö) kuni 25p;
 3. eksam 55-65p;
 4. lisatöö on eelduseks hinde A saamiseks, lisaks annab kuni 20 punkti;
 5. erinevad boonuspunktid.

Hindamisel kasutatakse järgmist hindamisskaalat:

 PunktidTulemus
 rohkem kui 91 ja on esitatud lisatööA
 rohkem kui 81 või rohkem kui 91 ja ei ole lisatöödB
 71-80,9C
 61-70,9D
 51-60,9E
 0-50,9F

Esileht 2010 kevadel