Haigla

Probleem: Maakonnahaigla peab ministeeriumi nõudmisel oma aruanded esitama elektroonselt. Kuna erinevate esitatavate tabelite arv näitab tõusutendentsi, otsustas juhtkond luua haigla töö kajastamiseks andmebaasi, et siis edaspidi saaks operatiivselt infot nii kohalikuks juhtimiseks kui ka oleks võimalik automaatselt genereerida kõik nõutavad aruanded. Esimeses etapis jäetakse vaatluse alt enamuses välja haigla personal, loodav baas hõlmab ainult patsiente, palateid ja palatile kinnistatud raviarste.

Kirjeldus: Haigla jaguneb osakondadeks (näiteks traumatoloogia, lasteosakond, nakkushaiguste osakond jne.). Igal osakonnal on omad palatid, igal palatil unikaalne number ja fikseeritud arv voodeid. Igal palatil on üks raviarst. Patsient viibib alati ühes osakonnas. Kui vaja, viiakse ühest osakonnast üle teise, mis tähendab ka palati vahetust. Patsiendi haiglas viibimine on seotud algus- ja lõpukuupäevaga. Üks patsient võib viibida haiglas korduvalt. Lahkudes on vaja teada, kas lahkus teise osakonda või koju. Ravioperatsioonid antud esialgses baasis ei kajastu. Küll aga on iga haiglas viibimine seotud ühe põhi ja võib-olla mitme kaasneva diagnoosiga. Diagnoosid on kahetasemeliselt klassifitseeritud (näiteks: traumad, käsivarreluu murd) – kasutada saab ainult olemasolevaid diagnoose.

Kasutajad:Põhiline kasutus on aruandluseks. Aruandlus käib voodikohtade, palatite ja osakondade kaupa, nädala, kuu ja aasta lõikes. Tehakse ka põhidiagnooside statistikat. Lisaks kasutab andmebaasi haigla infolaud, et vastata näiteks järgmistele küsimustele: Kas minu vanaema, Marie Kask on veel haiglas? Eile toodi teile jalaluu murruga Juku Kelk, kust palatist ma ta leian ja kes on tema raviarst? Jne.

edit