Programmeerimise algkursus

Lisa: Python 3 vs. Python 2

Kuigi antud kursuses kasutame ainult Python 3-e, on paljud tuntud Pythoni programmid ja teegid kirjutatud Python 2-s. Täpsemat infot Python 3 ja Python 2 erinevuste kohta leiab aadressilt http://docs.python.org/release/3.0.1/whatsnew/3.0.html, aga siin toome välja mõned olulisemad punktid:

  • Python 2-s toimib operaator / pisut teisiti – kui mõlemad operandid on täisarvud, siis teostatakse täisarvuline jagamine (justnagu // puhul Python 3-s). Kui soovid Python 2-s teha täisarvudega “tavalist” jagamist (3 / 2 = 1,5), siis tuleb vähemalt üks operandidest teha murdarvuks, nt. 3 / 2.0 või x / float(y).
  • Pythoni 2-s kasutatakse kahte erinevat täisarvutüüpi: int tähistab seal 32-bitiseid täisarve ning long tähistab piiramata suurusega täisarve. Tüüp int Python 3-s vastab tüübile long Python 2-s.
  • Python 2-s võib print käsu argumendi anda ilma sulgudeta, nt. print "tere"
  • Python 2-s üritab input käsk sisestatud teksti tõlgendada avaldisena (nt. arvu või muutujana). Teksti sisestamiseks on seal eraldi käsk raw_input.