Kuivõrd on Teil 17. jaanuarist kuni 12. märtsini igal nädalal umbes 7 tundi selle kursusega tegelemiseks (kiirematel võib minna mõnevõrra vähem aega, aeglasematel aga rohkem)?
1 2 3 4 5
Ei ole üldse aega On aega

Kuivõrd olete valmis, et materjalide puhul ei piisa n.ö diagonaalis lugemisest ja tihti tuleb neid uurida korduvalt?
1 2 3 4 5
Ei ole üldse valmis Olen väga valmis

Kuivõrd olete valmis selleks, et ülesande lahendus ei pruugi kohe esimese hooga õige saada ja selle saamine võib üldse keeruline olla?
1 2 3 4 5
Ei ole üldse valmis Olen väga valmis

Kuivõrd olete valmis ülesande lahendamisel tekkinud raskuste puhul, kui enda teadmised/oskused on ammendunud, küsima abi kursuse foorumist või kursuse korraldajatelt (ja mitte plagieerima)?
1 2 3 4 5
Ei ole üldse valmis Olen väga valmis

Kuivõrd olete valmis selleks, et te ei saa vastuseks õiget lahendust, vaid vihjed, mis suunavad teid iseseisvalt õiget lahendust leidma?
1 2 3 4 5
Ei ole üldse valmis Olen väga valmis

Kuivõrd Teid huvitab, mis ilmub ekraanile järgmise koodi toimel?

kandidaadi_nr = int(input("Sisestage kandidaadi number: "))
if 100 < kandidaadi_nr < 973:
    print("Hääletatud kandidaadi nr", kandidaadi_nr, "poolt!")
else:
    print("Sellist kandidaati pole! Sedel rikutud!")
1 2 3 4 5
Ei huvita üldse Huvitab väga