Olgu failis arvud.txt

2
2000
4
210

Mis ilmub järgmise programmi mõjul ekraanile?

failist = open("arvud.txt")
summa = 0
for rida in failist:
    summa = summa + rida
print(summa)

0

02
2000
4
210
2216
Veateade