Märkida, milliseid tähendusi omavad numbrid 5 arvus 15525.