Mis väljastatakse ekraanile? (Väljatrükk on nupu "Vali" all.)

nimi1 = "Otto"
nimi2 = "Triin"
print("Tere,",nimi1)
print(nimi2 + "!")


Tere,OttoTriin!

Tere, Otto Triin!

Tere,Otto
Triin!

Tere, Otto
Triin!
Veateade