Mis ilmub ekraanile?

i = 0
while i < 5:
i = i + 1
print(i)

0
5
6
Arvud 1 kuni 5 üksteise all
Veateade
Mitte ükski eeltoodutest