Kui while-tsükli jätkamistingimuseks on avaldis 3 > 5, siis
tsükli sisu ei täideta kunagi
tsükli sisu täidetakse teoreetiliselt lõpmatu arv kordi
on tegemist vigase programmiga