Oletame, et eelmises programmis valiks kasutaja kulli (1). Kui suur on tõenäosus, et ekraanile ilmuks

Arvasid õigesti.
Arvasid valesti.

0
0,25
0,5
1