Programmi käivitamisel ilmus järgmine veateade. Mitmendal programmireal on viga?
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python33\trüki.py", line 32, in < module >
trükiAB()
NameError: name 'trükiAB' is not defined