Mis on muutuja sõneA väärtus?

arvA = 17
sõneA = "arvA"

17
"17"
arvA
"arvA"