Kuivõrd on Teil 10. septembrist kuni 7. oktoobrini igal nädalal umbes 6 tundi selle kursusega tegelemiseks (kiirematel võib minna mõnevõrra vähem aega, aeglasematel aga rohkem)?

1 2 3 4 5

Ei ole üldse aega

On aega


Kuivõrd olete valmis, et materjalide puhul ei piisa n-ö diagonaalis lugemisest ja tihti tuleb neid uurida korduvalt?

1 2 3 4 5

Ei ole üldse valmis

Olen väga valmis


Kuivõrd olete valmis selleks, et ülesande lahendus ei pruugi kohe esimese hooga õige saada?

1 2 3 4 5

Ei ole üldse valmis

Olen väga valmis


Kuivõrd olete valmis ülesande lahendamisel tekkinud raskuste puhul, kui enda teadmised/oskused on ammendunud, küsima abi kursuse korraldajatelt või kursuse foorumist (ja mitte plagieerima)?

1 2 3 4 5

Ei ole üldse valmis

Olen väga valmis


Kuivõrd olete valmis selleks, et kursuse korraldajad ei anna Teile vastuseks õiget lahendust, vaid suunavad vihjete abil Teid iseseisvalt õiget lahendust leidma?

1 2 3 4 5

Ei ole üldse valmis

Olen väga valmis


Kuivõrd Teid huvitab, mis ilmub ekraanile järgmise koodi toimel?


  kandidaadi_nr = int(input("Sisestage kandidaadi number: "))
  if 100 < kandidaadi_nr < 973:
    print("Hääletatud kandidaadi nr", kandidaadi_nr, "poolt!")
  else:
    print("Sellist kandidaati pole! Sedel rikutud!")
  
1 2 3 4 5

Ei huvita üldse

Huvitab väga