Mis väljastatakse ekraanile?

arv = 6
if arv > 6:
print("Arv on liiga suur!")
elif arv < 6:
print("Arv on liiga väike!")
else:
print("Õige arv!")

Arv on liiga suur!
Arv on liiga väike!
Õige arv!
Veateade