Millistele regulaaravaldistele vastavad alamsõnad on sõnes "Ta jõudis vaevu-vaevu kohale."? Teisiti sõnastades, mida saab kirjutada lünka ______, et ekraanile väljastataks “sisaldub”.

import re
if re.search(______, "Ta jõudis vaevu-vaevu kohale."):
    print("sisaldub")
else:
    print("ei sisaldu")