Millised järgmistest sõnedest on re.match mõttes vastavuses regulaaravaldisega ".a?t"?