Rühmatööde esitlused

Rühmatööde lõppesitlused toimuvad vastava rühma praktikumiajal 16., 17. või 18. detsembril.

Neli päeva enne esitlust peab olema valmis veebileht, mis vastavat rühmatööd (kasutamist, loojaid jm.) tutvustab. Veebileht ei pruugi olla väga keerulise ülesehitusega. Pigem võiks olla selline loomingulisem ja võib-olla natuke humoorikam. Võib-olla isegi natuke paroodiline päriselt tooteid tutvustavate lehtede valguses. Link saata oma praktikumi juhendajale, kes paneb selle üles Moodle'isse. Veebilehtede abil saavad vaatajad esmaülevaate rühmatööst.

Praktikumis on rühmatöö esitluseks aega 6-8 minutit. Lisaks programmi ja rühmaliikmete tutvustusele peab esitlus andma ülevaate ka protsessist, kogetud rõõmudest ja muredest ning nende ületamisest. Kui rühmatööd ei olnud eelmiste edasiarendus, siis võiks tutvustada kõiki natuke. Kasutada on dataprojektor. Abiks võiks olla enne koostatud esitluse fail (nt. PowerPoint või pdf). Lisaks õppejõule on hindamises oma roll ka teistel rühmadel (kes hindavad nii esitlust, kui ka programmi ja veebilehte). Kõik esinenud rühmaliikmed saavad esitluse eest võrdse hinde.