1. kontrolltöö analüüs

Palun suhtuda analüüsi kirjutamisse väga hoolikalt ja lähtuda põhjalikult just enda konkreetsest tööst. Analüüs peab olema põhjalik.

Analüüs koosneb neljast osast.

1. Kuidas ma õppisin?

Palun kirjutage, kuidas valmistusite kontrolltööks. Millised teemad tundusid eriti keerulised? Kuivõrd lahendasite praktikumide ülesandeid? Kuivõrd lahendasite praktikumide harjutusi? Kuivõrd tutvusite kontrolltöönäidisega? Kas lahendasite ülesanded läbi? Kas ja kellega konsulteerisite õppimise ajal? Milliseid materjale õppimisel kasutasite? Milliseid võiks soovitada ka teistele tudengitele?

2. Mida ma oskasin?

Millised tegevusi te oskasite? Kas oli midagi sellist, mille puhul õige lahenduse saite pärast pikemat katsetamist?

3. Mida ma (veel) ei osanud?

Palun kirjutage detailselt, milliseid asju te ei osanud. Leidke iga asja kohta praktikumimaterjalidest (või loengumaterjalidest) kohad, kus seda temaatikat käsitletakse. (Näidata praktikumi järjenumber ja ligikaudne koht materjalis.)

Nt. Meetod toString(). Praktikumi 3 esimese kolmandiku lõpus.
Tuvastamine, kas objekt on mingi klassi isend. Praktikumi 5 lõpuosas.

4. Lahendada kontrolltöö ülesanded lõpuni.

Moodle-sse panna analüüsi teksti koos parandatud lahendusega enne järgmist praktikumi.

Neile, kes kontrolltööd ei ole veel teinud:

Kui te tahate ikkagi punkti saada, siis valige Moodle-st üks kontrolltöö variant ja lahendage see. Ja siis vastake analüüsi küsimustele.