8. praktikum

NB! Praktikumiülesandeid antakse alati varuga, et ka kõige kiirematel/kogenumatel lahendajatel jätkuks tegevust. Seega pole mõtet kurvastada, kui te ei jõua kõiki lahendada. Vaadake ülesanded rahulikult üle ja lahendage ära just need, mis tunduvad teile huvitavad ja/või parajalt jõukohased/väljakutsuvad (kui just teie praktikumijuhendaja pole teile soovitanud mingit konkreetset ülesannet).

1. Hiire asukoht

Kirjutada programm, mis näitab hiire asukohta hetkel, kui vajutatakse hiire nupule. Teade peab olema samas kohas, kus hiir parajasti on. Kui hiire nupp vabastatakse, siis teade koordinaatidega kaob.

Tulemuse näide:

Hiire asukoht

2. Kalkulaator

Kasutades eelmisel praktikumil loodud kalkulaatori akent ja lisades sündmuste töötlemise, kirjutada kalkulaatori programm. Kõik nupud peavad töötama.

 Tulemuse näide:

Kalkulaator

3. Stopper

Kirjutada programm, mis loob stopperi. Aknas peavad olema nupud Start ja Stopp, mis vastavalt käivitavad ja peatavad stopperi. Stopperi jaoks võiks kasutada klassi Timer.

Tulemuse näide:

.Stopper