4. praktikum

NB! Praktikumiülesandeid antakse alati varuga, et ka kõige kiirematel/kogenumatel lahendajatel jätkuks tegevust. Seega pole mõtet kurvastada, kui te ei jõua kõiki lahendada. Vaadake ülesanded rahulikult üle ja lahendage ära just need, mis tunduvad teile huvitavad ja/või parajalt jõukohased/väljakutsuvad (kui just teie praktikumijuhendaja pole teile soovitanud mingit konkreetset ülesannet).

1. Tantsupaar

Klassis Tantsupaar on privaatsed isendiväljad poisi nime (String) ja sünniaasta (int) ning tüdruku nime (String) ja sünniaasta (int) jaoks. Nimeväljal on nii eesnimi (eesnimed) kui ka perenimi. Klassis on konstruktor. On ka vähemalt järgmised meetodid.

Peaklassis (testklassis) luuakse erinevad tantsupaarid. Peaklassis testitakse ka erinevate isendimeetodite tööd.

2. Taara

Ühele sõpruskonnale meeldib koos limonaadi juua. Nüüd on kogunenud palju erinevaid limonaaditaarat ning nad soovivad pudelid-purgid taarapunkti viia. Igaühele on viimiseks mingi hulk taarat. Pakenditähise järgi saab teada, kui palju vastava pudeli-purgi eest raha saab. Hetkel on tagatisraha vastavalt tähisele: A 0.04 eurot, B, C ja D 0.08 eurot. Pudelite-purkide andmed on kirjas failis järgmises formaadis:

Kelluke A Joosep
Valge klaar B Teele
Tarhun A Jaan
Mõmmi C Joosep

Failis on igal real limonaadi nimi (võib olla mitmesõnaline), pakenditähis ja jooja nimi (ühesõnaline). Ülesanne seisneb taarat arvestava programmi koostamises. Programm peab vastama alltoodud nõuetele (isegi kui need kummalised tunduvad). Programm peab sisaldama klasse Taara, Tagastaja ning peaklassi. Pudeleid-purke kujutatakse Taara-tüüpi isenditena. Taara tagastajate jaoks on klass Tagastaja. Peaklassis luuakse tagastajad ja jaotatakse taara. Peaklassis testitakse ka erinevate isendimeetodite tööd.

1. Klassis Taara on privaatsed isendiväljad joogi nime (String), pakenditähise (char) ja jooja (String) jaoks. Klassis on konstruktor ja vähemalt järgmised meetodid.

2. Klassis Tagastaja on privaatne isendiväli tagastaja nime (String) jaoks. Klassis on konstruktor. On ka vähemalt järgmised meetodid.

3. Peaklassis on vähemalt järgmised muutujad ja meetodid.

Andmete fail on aadressil www.ut.ee/~eno/taara.txt. Kopeerige see oma arvutisse.