MTAT.03.254 Tabelitöötlus (OpenOffice, Libreoffice), 2 EAP

Table Processing with PC

Valik- või vabaainena kõigile huvilistele

Veebipõhine õpe 24.-38.õppenädal

Juhendaja Tiina Lasn

  • Küsimused: tiina.lasn at ut dot ee

Õppematerjalid, ülesanded ja testid on keskkonnas http://moodle.ut.ee.

Kursuse lõpetamisel oskate

  • Töötada arvutustabelitega ja nende salvestamist eri failivormingutes.
  • Sisseehitatud suvandite, näiteks spikrifunktsioonide valimist rakenduses tööviljakuse tõstmiseks.
  • Andmete sisestamist lahtritesse. Andmete valimist, muutmistja kopeerimist, teisaldamist ja kustutamist.
  • Ridade ja veergude redigeerimist töölehel. Töölehtede kopeerimist, teisaldamist, kustutamist ja sobivat ümbernimetamist.
  • Matemaatiliste ja loogiliste valemite loomist standardsete funktsioonide abil. Kasutada häid töövõtteid valemite loomisel, vigaste väärtuste leidmist valemites.
  • Andmete vormindamist arvutustabelis.
  • Andmete sortimist, filtreerimist, vahekokkuvõtete moodustamist ja liigendtabelite (PivotTable) koostamist.
  • Diagramme valida, luua ja vormindada teabe mõistlikuks edastamiseks.
  • Arvutustabeli leheküljesätete kohandamist ning arvutustabeli sisu kontrollimist ja parandamist enne tabeli lõplikku printimist.

Arvestus= tähtaegselt esitatud kõik kodutööd

Tabelitoimetamist saab õppida ka täiendkoolituse ainena (soovikiri saata kursuse juhendajale)

Sidebar
Page edit