Funktsionaalprogrammeerimise meetod
Functional Programming Techniques

Läbitavad teemad

  1. Sissejuhatus, Introduction
  2. Avaldised ja näidised, Expressions and Patterns
  3. Rekursioon, Recursion
  4. Kõrgemat järku funktsioonid, Higher-Order Functions
  5. Klassid ja algebralised tüübid, Classes and Algebraic Types
Sidebar
Page edit