2011 sügise loenguslaidid

  • Loeng 1 - Lausearvutuse põhimõisted. Samaselt tõesus. pdf
  • Loeng 2 - Valemite samaväärsus. Järeldumine.pdf
  • Loeng 3 - Disjunktiivne normaalkuju. Hulga mõiste.pdf
  • Loeng 4 - Tehted hulkadega. Otsekorrutis. pdf
  • Loeng 5 - Seosed. Funktsioonid.pdf
  • Loeng 6 - Üksühesed vastavused. võimsused. Loenduvad hulgad.pdf
  • Loeng 7 - Loenguvad hulgad. Võimsuste võrdlemine.pdf
  • Loeng 8 Kontiinumi võimsusega hulgad. Üldpilt. Aksioomid.|pdf

Videoloengute lingid kogunevad siia.

Sidebar
Page edit